AI绘画

浪淘沙·宴罢

【唐】。。。

一夜笑贪欢,酒尽灯残。杜康未可解忧烦。宴罢归来徒寂寞,无语心酸。

月冷玉雕栏,秋意阑珊。情深尤恐别离难。何若采菊随五柳,独对南山。

这些图是AI根据上面这首词画的,好像画得还行啊。
图一大概画出了宴罢归来,秋意阑珊;图二采菊独对南山、图三月冷玉雕栏;图四大概是情深尤恐别离难吧 。

宴罢归来秋意阑珊
采菊东篱下悠然见南山
月冷玉雕栏
情深尤恐别离难

浪淘沙 · 乡思

门外响溪滩,夜色阑珊。孤楼影伴月光寒。骤起乡思如水涌,入梦知难。

更静独凭栏,望断重峦。依稀慈母倚门看。萧瑟秋风今又起,游子心酸。